شنبه 24 آذر 1397
صفحه اصلی      همه اخبار      تماس با ما      English
اسلام تایمز - 28 روز پیش

بن‌بست رژیم صهیونیستی و احتمال جنگ افروزی جدید در لبنان

به گزارش اسلام تایمز، امروز در داخل و خارج از سرزمین های اشغالی بر هیچ کس پوشیده نیست که رژیم صهیونیستی ضربه سختی در نتیجه دور تازه درگیری های به وجود آمده میان تل آویو و گروه های مقاومت فلسطین در نوار غزه دریافت کرد، ضربه ای که حاکمیت و کابینه این رژیم را تحت تاثیر قرار داد و آن را مسئول امنیت و خودکامگی های رژیم صهیونیستی معرفی کرد. این ضربه در نتیجه استعفای آویگدور لیبرمن وزیر جنگ رژیم صهیونیستی خود را نشان داد تا پیامدهای سیاسی این جنگ نیز به خودی خود به ضربه ای دیگر برای اسرائیل تبدیل شده و کابینه نتانیاهو را تهدید به فروپاشی نماید. در ظاهربه نظرمی رسداستعفای لیبرمن ازکابینه درنتیجه اختلاف موجوددردیدگاه های وی بابنیامین نتانیاهو نخست وزیررژیم صهیونیستی درخصوص تسلیم شدن برای معادله جدیدی است که محورمقاومت فلسطین به طرف صهیونیستی تحمیل کرد. این اتفاق دردورتازه تقابل میان دو طرف بعد ازعملیات شکست خورده یگان های ویژه ارتش رژیم صهیونیستی درمنطقه خانیونس واقع شد. عملیات خانیونس نیزبه خودی خودپیامدهای قابل توجهی داردو نشان می دهدکه گروه های مقاومت فلسطین درسطح بالایی ازپیشرفت وقدرت وهمبستگی وامکانات نظامی قراردارند. در واقع باید گفت که استعفای آویگدور لیبرمن در پی شکست عملیات و ناکامیسرویس هایامنیتیوجاسوسیرژیمصهیونیستیدرمدیریتدرگیری هادرسطحیبودکهگروه هایمقاومتفلسطینآنرادنبالمی کردند. چون این گروه هادرواقع به تسلیحاتوموشک هایپیشرفتهمجهزشدهبودند که یکی از آنها موشک ضدزره کورنت است. گروه های مقاومت فلسطین همچنین در مدیریت پرتاب موشک های خود نیز به سطح قابل توجهی از پیشرفت رسیده اند که بر اساس آن سامانه ضد موشکی گنبد آهنین از رهگیری موشک های شلیک شده ناتوان ماند. علاوه بر اینها اطلاعات منتشر شده در شبکه المیادین در خصوص کمین موسوم به العلم(پرچم) و بمبی که تیمی از نظامیان صهیونیست را هدف قرار داد، نشان دهنده سطح بالای حرفه ای گری و تجربه جنگی نیروهای مقاومت است که دشمن یارای مقابله با آن را ندارد. درگیری های سیاسی موجود در سرزمین های اشغالی در خصوص درخواست جدید رئیس حزب خانه یهودی است که گفته است برای ادامه حضور در دولت باید وزارت جنگ به نفتالی بنت رئیس این حزب سپرده شود. او تهدید کرده در غیر این صورت از ائتلاف کابینه خارج خواهد شد و کابینه اسرائیل رسمیت خود را از دست خواهد داد. طبیعی است که در حال حاضر محافل تصمیم سازی رژیم صهیونیستی به دنبال مانوری هستند که بتوانند بر اساس آن ابتکار عمل را به روندمبارزهباگروه هایفلسطینیبهارتشاسرائیلبازگردانند. شکی نیست که تحلیل اطلاعات موجود در مورد مواضع رسمی سرکردگان دشمن صهیونیستی نشان می دهد که امکان آغاز عملیات نظامی رژیم صهیونیستی ضد لبنان و به ویژه حزب الله وجود دارد. انگیزه این حمله نیز در میان سرکردگان رژیم صهیونیستی موجود است که همان افزایش قدرت بی سابقه حزب الله لبنان و تولید یا دستیابی به موشک های متعدد شامل موشک های زمینی و دریایی و هوایی و هواپیماهای بدون سرنشین است. علاوه براینکه دشمن صهیونیست به این نتیجه رسیده که حزباللهلبنانتجربه هایجنگیقابلتوجهیرادرروندمبارزهباگروه هایتروریستیدرسوریهبهدستآوردهاست. ازسویدیگر سرکردگانرژیمصهیونیستیمعتقدندکهدرهرجنگاحتمالیآیندهشهرک های صهیونیست نشین در نزدیکی مرزهای لبنان هدف حملات یگان های ویژه حزب الله قرار خواهند گرفت. علاوه بر اینها نباید عامل منطقه ای و بین المللی در ضرورت آغاز این جنگ برای اسرائیل و آمریکا را نادیده گرفت، چرا که از دیدگاه آنها این جنگ می تواند تلاشی برای نفوذ در برگه های قدرت منطقه ای ایران باشد. از سوی دیگر نباید فراموش کنیم که جنگ ضد لبنان واقعیتی گریزناپذیر است، از این منظر بعد از اینکه اسرائیلی ها تصمیم خود را برای آغاز این جنگ گرفتند، یک روز زمان برای آغاز آن کافی است و کافی است یک حمله هوایی یا موشک ضد لبنان صورت گیرد تا حزب الله نیز قطعاً به این حمله واکنش نشان دهد. البته دشمنصهیونیستیدرآغازهرنوعجنگضدلبنانوحزب اللهبایدمحاسباتزیررامدنظرقراردهد: اگر گروه هایمقاومتمحاصرهشدهدرنوارغزه با امکانات اندک خود می توانندمانورهاوبرنامه های جنگیخود را به شکل گسترده دنبال کرده و معادله بازدارندگی و توازن وحشت را ضد اسرائیل ایجاد کنند تا جایی که این جنگ باعث استعفای لیبرمن و احتمالا فروپاشی کابینه اسرائیل شود، جنگ با لبنان چگونه خواهد بود؟ این در حالی است که رژیم صهیونیستی آغاز جنگ احتمالی ضد لبنان را به عنوان گریزگاهی برای فرار از پیامدهای جنگ غزه مطرح کرده است. طبیعی است که رژیم صهیونیستی تمایل زیادی برای آغاز جنگ ضد حزب الله لبنان و از بین بردن توانمندی های این حزب دارد، همچنین درست است که این جنگ در نهایت یک روز آغاز خواهد شد، اما باید گفت که اسرائیل نه امروز و نه هیچ روز دیگر جرات این کار را ندارد که موجودیت خود را در گرو یک درگیری ناشناخته قرار دهد که احتمال شکست در آن بسیار بیشتر از پیروزی است. منبع: پایگاه خبری العهد

اخبار مرتبط

آخرین اخبار
برچسب‌ها:   

بن‌بست

 | 

صهیونیستی

 | 

احتمال

 | 

افروزی

 | 

لبنان

 | 
پربیننده‌ترین‌ها (6 ساعت اخیر)

پربیننده‌ترین‌ها (24 ساعت اخیر)

پربیننده‌ترین‌ها (هفته‌ی اخیر)

منابع خبری