سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400
صفحه اصلی      همه اخبار      تماس با ما      RSS      English
شبستان - 26 روز پیش

ﺧﺮوج از ﻣﺤﻮر رﺿﺎﻳﺖ اﻣﺎمﻋﺼﺮ(عج) ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺧﺮوج از زﻧﺪگی اﺳﻼمی ﻣﺤﺴﻮب می شود

کارشناس برجسته مهدویت گفت: ﺧﺮوج از ﻣﺤﻮر رﺿﺎﻳﺖ اﻣﺎم ﻋﺼﺮ(عج) حتی در رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی زﻧﺪگی، ﺑﻪ ﻧﻮعی ﺧﺮوج از زﻧﺪگی اﺳﻼمی ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﻫﻤﺎن ﻣﺮدن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎهلی، ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺼﺮ ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .


آخرین اخبار
برچسب‌ها:   

رﺿﺎﻳﺖ

 | 

اﻣﺎمﻋﺼﺮ

 | 

زﻧﺪگی

 | 

اﺳﻼمی

 | 

ﻣﺤﺴﻮب

 | 

منابع خبری